Siste nytt

Offentlig bygg / Tonsenhagen skole

Trond Joelson / ByggeindustrienTrond Joelson / ByggeindustrienTrond Joelson / Byggeindustrien

Utvidelse av eksisterende skole fra 2 til 3 klasserekker.

  • Prosjekttype: Skole
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2013 - 2014
  • Byggherre: Oslo kommune, Undervisningsbygg
  • Kontraktsform: Hovedentreprise
  • Sum: 45 mill eks. mva.

Skolen skal utvides fra 2 til 3 klasserekker.  Det skal bygges to tilbygg og ny gymsal på tilsammen 2050 m2.