Siste nytt

Offentlig bygg / Solbråveien 32A

Solbråveien 32A

Solbråveien 32A, gnr/bnr 8/554, har et teigareal på 5920 m2. Eiendommen deler felles avkjørsel med Solbråveien 32B. Eiendommen ligger ca 1,2 km vest for Asker sentrum. Nybygget i Solbråveien 32A skal huse lokaler for virksomhetene til Asker Produkt og et kommunalt arbeidssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bygningen er plassert parallelt med Solbråveien/E18 og har atkomst for arbeidstaker/besøkende i bygningens underetasje. Atkomst for varelevering til bygningens produksjonslokaler er lagt til bygningens 1 etasje. Bygningen er utformet som to langsgående og forskutte fløyer som er bundet sammen med et trapp-/heis- og kommunikasjonsareal mellom fløyene. Bygningen er utformet i 2 etasjer med åpen «carport» i underetasjen. Ventilasjonsrom er plassert på tak, sammen med felles takterrasse, på den bakre bygningsfløyen.

  • Prosjekttype: Offentlig
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: 2018-2019
  • Byggherre: Asker Kommune
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 86 000 000,- eks mva