Siste nytt

Offentlig bygg / Skoklefall omsorgsboliger

Skoklefall omsorgsboliger

  • Prosjekttype: Offentlig
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: 2018-2020
  • Byggherre: Nesodden kommune
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 136 000 000,- eks mva

Nye omsorgsboliger inkludert kontorer for hjemmebaserte tjenester og demensboliger. Det skal også bygges carport, adkomstveier og utomhusareal i henhold til kravene til Husbanken, reguleringsplanen og TEK 17. Prosjektet utføres som passivhus i henhold til NS 3701.