Siste nytt

Offentlig bygg / Skjønhaug barneskole

Skjønhaug barneskole

  • Prosjekttype: Offentlig
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: April 2016 - Juni 2017
  • Byggherre: Trøgstad kommune
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 95 000 000,-

Det skal i denne entreprisen bygges ny Skjønhaug barneskole på ca. 3800 m2, samt påbygg på Trøgstad flerbrukshall. Det er også betydelige utomhus arbeider som skal gjøres i forbindelse med bygging av barneskolen.

Blant annet skoleplass med lekeområde, omlegging av lysløype, opparbeidelse av stier, og opparbeidelse / oppgradering av parkeringsplasser ved Trøgsthallen og ved barnehagen.

Det skal også installeres en del belysning ute både på skoleplassen, lysløypa og ved parkeringsplassene.Det skal i tillegg etableres brønnpark for energiforsyning for barneskole og ungdomsskole, med opsjon på energiforsyning av eksisterende og ny flerbrukshall.