Siste nytt

Offentlig bygg / Kårstua Lommedalen

Kårstua Kårstua Kårstua

Nytt skolebygg, sidebygning til Lommedalen skole

  • Prosjekttype: Offentlig Bygg
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2011
  • Byggherre: Bærum Kommune
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 10 mill

I tilknytning til Lommedalen skole har vi bygget ny Kårstue for Bærum kommune.