Siste nytt

Offentlig bygg / Heia Flerbrukshall

HeiahallenHeiahallenHeiahallen

Ny flerbrukshall for idrett, skole og kultur.

  • Prosjekttype: Idrettshall
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2013 - 2014
  • Byggherre: Lier kommune
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 31 mill. kr. eks. mva.

Hallen på Heia skal bygges i tilknytning til den eksisterende skolen.  Flerbrukshallen er et kulturbygg for fellesskapet og skal fungere som møtested og akitvitetssenter.   Bygget fundamenteres på peler og det støpes selvbærende dekke av betong.  I yttervegger og tak benyttes stålkonstruksjoner til bæring.  Ytterveggene og taket består av sandwichelementer og letttak.