Siste nytt

Offentlig bygg / Haugen Skole

Haugen SkoleHaugen skoleHaugen Skole

Nybygg samt rehabilitering av Haugen skole på Høybråten i Oslo.

  • Prosjekttype: Offentlig
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: Juni 2014 -Juni 2016
  • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 200.000.000,- eks. MVA

Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med elementer av samspill i prosjekteringsfasen.

Prosjektets beligenhet er på høybråten i Oslo.

Det skal etablers et nybygg på ca 1460 m2 med passiv hus standard, samt oppgradering av tekniske anlegg på eksisterende skolebygg med noe ombygging.  I tillegg skal det utføres omfattende utomhusarbeider.

Nybygget fundamenteres på stripefundamenter med bæresystemer i stål og hulldekker.