Siste nytt

Offentlig bygg / Ekeberg skole

Tilbygg på 1400 m2 fordelt på to etasjer.

  • Prosjekttype: Skole
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2013 - 2014
  • Byggherre: Oslo kommune, Undervisningsbygg
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 33 000 000

Ekeberg skole er en 1-7 skole som skal øke kapasiteten fra 3 parallell til 4 parallell skole.  Det skal bygges et tilbygg på 1400 m2  fordelt over to etasjer.  Etasjene er tilnærmet like og inneholder garderober, klasserom, grupperom og lærerarbeidsrom.