Siste nytt

Offentlig bygg / Borgenfaret BRL

Borgen faret BorgenfaretBorgenfaret

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

  • Prosjekttype: Bolig
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2012 - 2013
  • Byggherre: Borgenfaret BRL
  • Kontraktsform: Samspillsentreprise
  • Sum: 20 mill

For Borgenfaret boligsameie skal vi i Asker kommune bygge 10 omsorgsleiligheter.