Siste nytt

Næringsbygg / Würth ESS - Utvidet lager

c

  • Prosjekttype: Næring
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: Oktober 2016 - Juni 2017
  • Byggherre: Würth Norge AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 55 000 000 eks. mva

Würth Norge AS skal utvide logistikklageret de har på Holumskogen på Gjellersen. Utvidelsen gjelder påbygg mot Vest (Vestlager på ca 3.800 m2 og Verksted/vaktmester på ca 500 m2). I tilknytning til Vestlageret etableres det også en seksjon som inneholder kontor, varemottak, etc på ca 200 m2.