Siste nytt

Næringsbygg / Sandviksveien 147

Sandviksveien 147Sandviksveien 147Sandviksveien 147

Nytt kontorbygg i 6 etasjer.

  • Prosjekttype: Næringsbygg
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: Januar 2014 - Februar 2015
  • Byggherre: Asker Eiendom AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 75 000 000,-

Asker Eiendom AS bygger nytt kontorbygg i 6 etasjer.

Bygget består av 2 parkeringsetasjer samt 4 kontoretasjer.

Ca 2300m2 med kontorer og ca 1800m2 parkering.

Prosjektet skiller seg ut ved å ha en ganske komplisert tomt der det skal sprenges ut ca 11000m3 med fjell. Bygget gjennomføres med stor grad av prefabrikasjon i bærende konstruksjoner og yttervegger.