Næringsbygg / NFM Glynitveien

NFM Glynitveien

Kombinasjonsbygg for Høegh Eiendom AS hvor Equipnor skal inn som leietaker (gamle Norsk Forsvarsmateriell - NFM). Kontorbygg i 2 etasjer samt lager/produksjonslokale totalt 3.400m2 Lagerdelen utføres i stål og sandwich mens kontorbygget i stål og hulldekker med en tradisjonell fasade i tre.

  • Prosjekttype: Næring
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: 2018-2019
  • Byggherre: Höegh Eiendom AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 65 000 000,-