Næringsbygg / Hvervenmoveien 60

  • Prosjekttype: Næringsbygg
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: 2019-2020
  • Byggherre: AKA AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: