Siste nytt

Næringsbygg / Fürst Laboratoriebygg

Fürst

Tilbygg til eksisterende bygningsmasse.

  • Prosjekttype: Næringsbygg
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2013 til oktober 2014
  • Byggherre: Laboratoriebygg AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 40 000 000,-

Tilbygg til eksisterende bygningsmasse.

Kjeller, samt 3 etasjer.  Totalt ca 2200 m2, samt utomhusarbeider.

Tilbygget skal inneholde arealer for lager, laboratorium og kontorer. Tilbygget skal prosjekteres og bygges etter TEK 10.

Råbygg oppføres i prefabrikerte betongelementer, samt konstruktivt stål.

Fasade forblendet med teglstein, og skal fremstå med tilsvarende arkitektur som eksisterende bygningsmasse.