Siste nytt

Næringsbygg / Fredensborgveien

Fredensborgveien

Ombygging - kontor til undervisningslokaler

  • Prosjekttype: Næringsbygg
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: 2011 - 2012
  • Byggherre: MCK Fredensborgveien 24B AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 25 mill

For MCK Fredensborgveien 24B AS bygger vi om eksisternde kontorbygg til nye undervisningslokaler.