HMS/SHA

Den ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet skal i en hver sammenheng prioriteres og komme i første rekke.  Asker Entreprenør sin målsetting er at alle ansatte skal trives på jobben og gå fra jobben like friske som da de kom.

Asker Entreprenør har satt følgende mål:

 • 0 skader
 • Kortidsfravær lavere enn 2%
 • Totalt fravær lavere enn 4%

Asker Entreprenør skal legge forholdene til rette for et god og sikkert arbeidsmiljø og selskapets ledere har ansvaret for å gjennomføre dette. Den ansatte plikter imidlertid også gjennom sitt arbeid, i tråd med de retningslinjer som gis, å  bidra til dette.

 

Konkrete Råd

Arbeidstaker:

 • Ikke vent på at andre skal ta opp saken når du oppdager risikoforhold på arbeidsplassen.
 • Som arbeidstaker har du medansvar for arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver: 

 • Husk at det er rimeligere å forebygge enn å reparere.
 • Det er viktig å ha systematisk fokus på sikkerhet på byggeplassen ettersom det er lett å se seg blind på risiko som man møter daglig.

Et godt HMS arbeide kjennetegnes ved blant annet:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen.
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Lønnsomme byggeprosjekter
 • Positivt omdømme