Siste nytt

Bolig / Wessels Hus

Wessels husWessels HusWessels Hus

44 leiligheter

  • Prosjekttype: Boligprosjekt
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: November 2014 - Våren 2016
  • Byggherre: NCC Bolig
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 86 000 000,-

Hus A og B har 5 etasjer.

Bygningene skal oppføres i stål- og betongkonstruksjoner med fundamentering til fjell ved bruk av stålkjernepeler. Byggene skal full sprinkles og utstyres med vannbåren varme i samtlige oppholdsrom.

Fasadene skal i hovedsak utføres med puss system på bakenforliggende bindingsverk.