Bolig / Skjønhaugtunet

Skjønhaugtunet

Totalt 33 leiligheter fordelt på fem etasjer samt kjeller for parkering og boder. Bygningen oppføres generelt med bærende konstruksjoner i betong og brannisolert stål. Totalt BTA er 5.642 kvadratmeter. Romerike Arkitekter AS har tegnet prosjektet.

  • Prosjekttype: Bolig
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: 2018-2019
  • Byggherre: Gjerdrum Boliger AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 78 000 000,- eks mva