Bolig / Sjøutsikten terrasse

Sjøutsikten Terrasse

  • Prosjekttype: Bolig
  • Status: Under arbeid
  • Tidsrom: 2017-2018
  • Byggherre: Sjøutsikten Terrasse AS
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 65 000 000,-

Terrasseblokker for Sjøutsikten Terrasse AS bestående av 29.stk leiligheter fordelt på 9 plan og 4 forskjellige bygg. 4500m2 / 1774m2 BYA. Oppført i betong/stål og treverk.