Siste nytt

Bolig / Romsås Torg - Jessheim

Romsås TorgRomsås Torg

24 nye leiligheter med parkeringskjeller for NCC Bolig

  • Prosjekttype: Boligblokk med parkeringskjeller
  • Status: Ferdigstilt
  • Tidsrom: juni 2012 - juli 2013
  • Byggherre: NCC Bolig
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Sum: 65 mill

Romsaas Torg er et rent boligprosjekt med 31 leiligheter fordelt på 1-, 3- og 4-roms leiligheter. Leilighetene er fordelt på 2 boligblokker med svalgangsatkomst over 3 etasjer med til dels inntrukket 4. etasje og full garasjekjeller med 48 parkeringsplasser. Det er tilrettelagt for en båreheis i trappetårn beliggende mellom bygningene. Bygningene har et fotavtrykk på 1 105 m² BYA og et bygningsareal på hhv. 2 859 m² BRA-S, 3 553 m² BRA og 5 465 m² BTA.