Signert kontrakt på 73 millioner

Vi har signert kontrakt med Undervisningsbygg for rehabilitering av Haugen Skole.

Undervisningsbyggs adm. dir. Rigmor Hansen signerte kontrakt med Øyvind Velsand fra Asker entreprenør. Foto: B. Nylund / Undervisningsbygg

Kontrakten er en totalentreprise med elementer av samspill.

Undervisningsbyggs prosjektleder Tove Godejord forteller at hele skoleanlegget blir ferdig i 2017. Ombyggingen og rehabiliteringen på Haugen har pågått i flere faser siden 2014. Den såkalte Grendeskolen og gymbygget fra 1976 står nå for tur.

- Prosjektet begynte som en kapasitetsutvidelse og utviklet seg underveis til en totalrehabilitering. Her har det vært mye godt samarbeid med alle parter fra Utdanningsetaten, byantikvaren, skolen og prosjektet for at vi skulle få dette til, sier hun.

Haugen skole skal bygges om fra 1-10 skole til en 1-7 skole med 4 paralleller. Skolen står på Byantikvarens gule liste. Det ble satt opp et helt nytt bygg i 2015 og hovedbygget på skolen blerehabilitert i 2015-2016.

Haugen skole ligger på Høybråten, øst i Oslo.

 

(Bilde og tekst fra Undervisningsbygg sine sider)