Økte omsetningen med 60% i 2015

Rykker opp 40 plasser på listen over de 100 største bygg- og anleggsbedriftene.

Byggeindustriens årlige oversikt over de 100 største bygg- og anleggsbedriftene rangert etter omsetning, ble publisert i forrige uke. Asker Entreprenør omsatte i 2014 for 334 millioner og ble da rangert som 91. I 2015 ble omsetningen 535 millioner og vi klatrer da 37 plasser og er pr. i dag den 54 største entreprenøren i Norge. 

Omsetningsforskjellen fra 2014 til 2015 tilsvarer en vekst på 60%. Vi i Asker Entreprenør er utrolig stolte over denne veksten og gleder oss til å fortsette det gode arbeidet. 

Bedriften er fortsatt i vekst og det forventes en omsetning på 750 millioner i 2016. Ordrereserven for 2017 er god og vi skal blant annet i gang med et prosjekt i egen regi, Haneborgåsen Panorama i Lørenskog. 

 

Se hele listen over de 100 største hos Byggeindustrien