Ø.M. Fjeld kjøper Asker Entreprenør

Ø.M. Fjeld overtar som største eier i Asker Entreprenør

Asker, 19. desember 2016
PRESSEMELDING


Fornøyd med nye eiere i Asker Entreprenør:
– Vi får en av landets mest solide eiere


Entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld overtar som største eier i Asker Entreprenør. – De har muskler, kompetanse og lang erfaring. Dette gir oss en enestående mulighet til å vokse videre og styrke posisjonen, sier daglig leder Arild Finstad i Asker Entreprenør.

Mens Asker Entreprenør omsetter for rundt 750 MNOK i 2016, vil entreprenørvirksomheten til Ø.M. Fjeld nærme seg 1,5 milliarder kroner. Med en ventet totalomsetning på 2,5 milliarder neste år blir Ø.M. Fjeld-konsernet en av de aller største byggentreprenørene på Østlandet.
Avtalen innebærer at entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld overtar 60 prosent av aksjene. Dagens aktive eiere i Asker Entreprenør blir med videre med en eierandel på 40 prosent, mens tidligere hovedaksjonær Stryken & Gudbrandsen går ut av virksomheten. Daglig leder Arild Finstad fortsetter i stillingen, og eierskiftet får heller ingen praktiske konsekvenser for hverdagen til de rundt 140 ansatte i Asker Entreprenør.

– I den grad eierskiftet vil merkes, vil det utelukkende være til det positive. Med Ø.M. Fjeld på eiersiden blir vi en del av landets mest attraktive nettverk av virksomheter innen bygg og anlegg. Ledelsen i Ø.M. Fjeld har signalisert at de vil være en langsiktig og offensiv samarbeidspartner. Dette åpner for en lang rekke nye muligheter, og vil gi oss tilgang til ressurser og kompetanse som vi ikke har i dag, sier Finstad og fortsetter:
– Jeg er også er overbevist om at våre ansatte vil oppleve dette som en særdeles god nyhet. Med et solid eierskap i ryggen, øker vi sjansene for å lykkes i et marked som er preget av tøff konkurranse. Som nevnt sitter Ø.M. Fjeld på kunnskaper og erfaringer som vi kan dra stor nytte av, og sammen får vi en slagkraft og fleksibilitet som gjør oss både smidige og mer robuste overfor svingninger i markedet. Med andre ord tror jeg eierskiftet vil skape større sikkerhet for alle ansatte, sier Finstad.

Samlet er Asker Entreprenør og Ø.M. Fjeld sterkt tilstede i fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Buskerud.
– Ambisjonen vår er å vokse på hele Østlandet og spesielt i den attraktive randsonen av Oslo. Med Asker Entreprenør på laget dekker vi nå hele Østlandet, og vi får dermed en solid organisasjon som både gir fleksibilitet og økt konkurranseevne.  På mange måter går vi fra å være en tung Innlandsentreprenør til å bli en ledende Østlandsentreprenørene, sier administrerende direktør i Ø.M. Fjeld, Kjell Bjarte Kvinge.

Han beskriver Asker Entreprenør som et svært veldrevet og godt organisert selskap som har hatt en imponerende utvikling de siste seks årene. Kvinge understreker derfor at intensjonen er å utnytte mulighetene som oppstår når to gode selskaper samarbeider, ikke å forandre på noe som allerede fungerer godt.
– Selv om Asker Entreprenør blir en viktig del av Ø.M. Fjeld-konsernet, legger vi stor vekt på å ta vare på den lokale forankringen og identiteten til selskapet. Vårt bidrag som en solid og langsiktig eier skal først og fremst komme i form av kompetanse, ressurser og markedsrelasjoner. Vi skal altså tilføre mer enn finansiell kraft. Ikke minst styrker vi evnen til å håndtere store og krevende prosjekter for de aller største kundene over hele Østlandsområdet, forklarer Kvinge.
Han opplyser at de to selskapene har brukt lang tid på å bli kjent med hverandre.
– I løpet av disse samtalene er det blitt tydelig at det finnes mange likhetstrekk mellom oss. Blant annet har begge en bedriftskultur med korte linjer og evne til rask problemløsning. Dessuten har Asker Entreprenør hatt en imponerende, men samtidig kontrollert vekst de siste årene. Jeg er derfor sikker på at vi i Ø.M. Fjeld vil ha mye å lære av alle de dyktige medarbeiderne i Asker Entreprenør, fremholder Kvinge.

Både Finstad og Kvinge beskriver fremtidsutsiktene som positive i alle de tre regionene Asker Entreprenør i dag opererer innenfor.
– Befolkningsveksten i og rundt Oslo er ventet å fortsette, og dermed øker også etterspørselen etter boliger, forretningsbygg, skoler, barnehager og andre bygninger. Med et solid konsern som Ø.M. Fjeld i ryggen, bør vi ha alle forutsetninger for å styrke posisjonen vår på alle kanter av Oslofjorden.

Fakta om Ø.M. Fjeld AS / ØMF Holding AS

  *   Ø.M. Fjeld er et familie- og medarbeidereid entreprenørselskap med hovedkontor på Kongsvinger.
  *   Selskapet ble etablert i 1948 og har ca. 350 ansatte. Entreprenørvirksomheten vil omsette for ca. 1,5 milliarder kroner i 2016. Dette omfatter også datterselskapene Wito og Evensen & Evensen.
  *   Ø.M. Fjeld utfører byggeprosjekter i Hedmark, Lillehammerregionen og på Romerike med hovedtyngden på Jessheim/Gardermoen. Kundene er private og offentlige utbyggere.
  *   I tillegg utvikles prosjekter i egenregi gjennom Ø.M. Fjeld Utvikling i tett samspill med gode samarbeidspartnere.
  *   Gjennom ØMF Holding er konsernet en av hovedeierne i KB Gruppen Kongsvinger, som er et investeringsselskap innenfor bygg- og anleggssektoren. I gruppen inngår blant annet entreprenørselskapene BRG i Kristiansand og Christie & Opsahl i Molde/Ålesund.
  *   ØMF Holding er også nest største aksjonær i AF Gruppen med en eierandel på ca. 15,62 %.

Fakta om Asker Entreprenør AS

  *   Asker Entreprenør er en byggentreprenør med virksomhet på det sentrale Østlandet.
  *   Selskapet har hovedkontor i Asker og avdelingskontorer på Hagan i Nittedal og i Moss. Selskapet ble etablert i 1990, den gang under navnet Sandbækken Entreprenør AS, og skiftet navn til Asker Entreprenør AS i 1997.
  *   I 2010 kom dagens 40-prosenteiere inn i selskapet, og de har utviklet Asker Entreprenør til å bli et stort og solid selskap med nærmere 140 ansatte, og en omsetning på 750 millioner i 2016.
  *   Asker Entreprenør oppfører et bredt spekter av byggeprosjekter for både private og offentlige utbyggere.

FOR YTTERLIGERE SPØRSMÅL:
Kjell Bjarte Kvinge, 915 39 848
Arild Finstad, 900 85 464
Administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge (til høyre) ønsker daglig leder Arild Finstad i Asker Entreprenør velkommen som et nytt medlem i Ø.M. Fjeld-familien.Et av årets største eierskifter i byggentreprenørbransjen er et faktum. Avtalen som innebærer at Ø.M. Fjeld-konsernet overtar 60 prosent av aksjene i Asker Entreprenør, ble nylig signert av partene på Kongvinger. Fra venstre: Audun Gjøstein (styreleder i Asker Entreprenør), Kjell Bjarte Kvinge (adm. dir. Ø.M. Fjeld), Tor Ø. Fjeld (styreleder Ø.M. Fjeld), Arild Finstad (daglig leder Asker Entreprenør).